Muzeum Przyrodnicze

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze powołano do życia w 1954 roku. Cieplice, które obecnie stanowią część Jeleniej Góry, były wówczas odrębną miejscowością. Pierwszą siedzibą placówki był tzw. Długi Dom, a więc budynek, znajdujący się w miejscowym zespole pocysterskim.

Do 1967 roku, muzealne zbiory zostały przeniesione do Pawilonu Norweskiego w Parku Norweskim, skąd finalnie powróciły pośród mury, w których do 1810 roku urzędowali Cystersi. Od 2013 roku, oficjalną siedzibą muzeum są pomieszczenia dawnej biblioteki familii Schaffgotschów, a więc północna część poklasztornej zabudowy.

Zbiory Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze w sporej części wywodzą się z kolekcji rodziny von Schaffgotsch, gromadzonej już od XVI wieku. Za sprawą pracy kustosza i preparatora Martiniego (a w późniejszych czasach jego syna), powstał jeden z największych prywatnych zbiorów ornitologicznych w Europie. Były to głównie ptaki występujące na Śląsku oraz ptaki egzotyczne.
Po wojnie wspaniałe kolekcje Schaffgotschów zostały rozproszone po całym kraju. Obecnie znajdują się w Muzeach i Bibliotekach Narodowych, Bibliotekach Uniwersyteckich, czy Archiwach Państwowych. To, co pozostało w Cieplicach, a więc część dawnych zbiorów rodziny von Schaffgotsch, nadal robi spore wrażenie. Na 2010 rok było to, m.in. 30 000 okazów owadów, 4 000 muszli, czy 2 000 okazów minerałów, skamieniałości i skał, a także 50 przekrojów drzew, 200 jaj ptasich, czy 200 okazów rogów i poroża. Ekspozycję muzealną uzupełniają zbiory historyczne -pocztówki, monety, zdjęcia, odznaki, etc. – których na 2012 rok było 1 000 egzemplarzy oraz inne eksponaty, jak, np. 250 gipsowych odlewów grzybów, czy 20 egzemplarzy figuralnych uli, ustawionych na placu przed budynkiem.

A to tylko część ekspozycji, która prezentowana jest w placówce. Warto też zwrócić uwagę na wydarzenia organizowane przez Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Do najpopularniejszych, a zarazem przyciągających największe rzesze odwiedzających imprez należą, m.in. Karkonoska Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości, Cieplicka Giełda Staroci Przyrodniczo – uzdrowiskowych, Wystawy świeżych grzybów, czy Miodobranie Karkonoskie.