Pałac Staniszów

Wieś położona u stóp Witoszy jest jedną z najstarszych w obrębie Kotliny Jeleniogórskiej. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1305 roku zaś wzmianka o kościele wiejskim z roku 1338.
W górnej części Staniszowa, znajduje się pałac Książąt von Reuss, z romantycznym parkiem w stylu angielskim z XVIII wieku.

To jedno z pierwszych tego typu założeń na Śląsku. Pierwotna renesansowa siedziba w tu w drugiej połowie XVI wieku i została przebudowana w XVIII wieku. W 1787 roku pałac zyskał oblicze nowej rezydencji barokowo – klasycystycznej.

W późniejszych latach dobudowano skrzydło zachodnie oraz kilkukrotnie remontowano cały obiekt. Pałac w Staniszowie, to dwu kondygnacyjna rezydencja, założona na planie prostokąta z ryzalitami. Całość wieńczy czterospadowy dach z lukarnami. Do oryginalnych elementów architektonicznych, które przetrwały do dzisiejszych czasów, należy zaliczyć kartusz herbowy, portale, czy opaski okienne. Wewnętrzny ogród w stylu francuskim zamyka zbudowany w 1818 roku Dom Kawalera. Budynek wieńczy wieża z zegarem i dzwonnicą. Niszczejący obiekt po 2000 roku przeszedł w ręce prywatne i został wyremontowany. Obecnie mieści się w nim hotel.