Pałac Wojanów

W miejscu obecnego pałacu w Wojanowie istniała renesansowa rezydencja obronna, wzniesiona w 1603 roku. Pałac mocno ucierpiał podczas wojny 30-letniej, która miała miejsce w latach 1618 – 1648. Zrujnowaną posiadłość odbudowano wzorując się na jej pierwotnym wyglądzie.

W 1835 roku obiekt przeszedł gruntowną przebudowę w wyniku której wzniesiono rezydencję królowej Luizy Niderlandzkiej. Pałac przebudowywano raz jeszcze, a miało to miejsce w 1906 roku. Obiekt założono na planie prostokąta. Posiada cztery narożne wieże nakryte stożkowymi hełmami. W podwójnym ryzalicie można zobaczyś podwójny portal z fryzem herbowym. To jedna z nielicznych pozostałości po renesansowej rezydencji.

Założenie pałacowe w Wojanowie od 2011 roku wpisane jest na listę Pomników Historii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To jedna z czterech form ochrony zabytków w Polsce. W tej grupie znajdują się najwybitniejsze zabytki o wyjątkowej wartości.