Śnieżne Kotły

Śnieżne Kotły są to kotły polodowcowe, które znajdują się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego w południowo-zachodniej Polsce. Znajdują się między Wielkim Szyszakiem a Łabskim Szczytem.

Śnieżne Kotły składają się z dwóch kotłów polodowcowych (Małego Śnieżnego Kotła i Dużego Śnieżnego Kotła). Cyrki lodowcowe oddzielone są przez skalistą grzędę. Znajduje się tam również pięć wałów moren czołowych i bocznych. Na dnie, pomiędzy morenami mieszczą się jeziorka polodowcowe – Śnieżne Stawki.