Ostrzyca

Ostrzyca Kraina Wygasłych Wulkanów

Ostrzyca jest szczytem położonym na Pogórzu Kaczawskim. Wysokość wzgórza sięga 501 m.n.p.m.  Kształt Ostrzycy przypomina stożek. Wzniesienie charakteryzuje się dość stromymi zboczami z wyraźnie zaznaczonym wierzchołkiem.

Wzniesienie jest reliktem dawnych obszarów wulkanicznych i obecnie przynależy do Krainy Wygasłych Wulkanów. Inne nazwy Ostrzycy to Śląska Fudżi, Ostra Góra, Szczytnica.