Rezerwat Miłek

Góra Miłek to niewielkie wzniesienie o wysokości 594 m n.p.m. Wzniesienie położone jest w Górach Kaczawskich, na obszarze Wschodniego Grzbietu w pobliżu miejscowości Wojcieszów. O wyjątkowości tego miejsca stanowi występująca tu flora, fauna oraz charakterystyczna budowa geologiczna.

Masyw Miłka posiada kilka kulminacji. Zbudowany jest z krystalicznych dolomitów i wapieni. Taka budowa umożliwiła zaistnienie zjawisk krasowych w postaci licznych jaskiń z których do najpopularniejszych należy zaliczyć Jaskinię Ukośną, Aven w Miłku oraz Schron Miłek I i Schron Miłek II.

Bogactwo tutejszej fauny przyczyniło się do powołania w 199r roku rezerwatu „Góra Miłek” o powierzchni przekraczającej 141 hektarów. Niemal całą powierzchnię rezerwatu porasta las z cennym zespołem buczyny sudeckiej. Znajduje się tu wiele rzadkich i cennych pod względem przyrodniczym gatunków spośród których ponad 30 należy do gatunków chronionych. Warto również wspomnieć o licznym występowaniu storczyków, których jest tu około 11 gatunków. Góra Miłek jest jedynym miejscem występowania w Polsce cyklamena purpurowego, a wśród pozostałych cennych gatunków znajdują się, m.in. fiołek leśny, wawrzynek wilczełyko, czy lilia złotogłów. Faunę rezerwatu reprezentują sarny, dziki, popielice, kuny, lisy, borsuki oraz nornice, a także spora populacja nietoperzy bytujących w tutejszych jaskiniach. Ponadto wyróżnić można blisko 30 gatunków ślimaków i około 170 gatunków motyli. Przez rezerwat przebiega niebieski pieszy szlak turystyczny.