Zespół Domków Tyrolskich

Zespół oryginalnych domów tyrolskich znajduje się w położonych na północ od Jeleniej Góry Mysłakowicach. Budynki powstały po 1837 roku, po tym, jak na teren Kotliny Jeleniogórskiej przybyła liczna grupa emigrantów religijnych z doliny Ziller w Tyrolu.

Tyrolczycy po pokonaniu około 700 kilometrów, w kilku grupach dotarli do Kowar. Łącznie było ich ponad 400. Największa grupa emigrantów została skierowana na osiedlenie terenów znajdujących się w granicach Mysłakowic.

W 1838 roku z podarowanego przez króla drewna, wzniesiono 43 domy charakteryzujące się typową, tyrolską architekturą. Domy stworzyły kolonię Mysłakowic zwaną Zillerthal. Kolonia posiadała własnego nauczyciela oraz urząd pocztowy. Król Fryderyk Wilhelm wkrótce skierował do osady pastora, a w jakiś czas później stworzono odrębną parafię ewangelicką. Największy zespół domów tyrolskich zachował się w południowej części Mysłakowic. Są to drewniane lub murowano – drewniane, jedno i -dwu kondygnacyjne budynki, nakryte płaskimi dwuspadowymi dachami.

Cechą charakterystyczną są tu zdobione drewniane balkony, przylegające na całej długości fasady, nie rzadko z trzech stron budynku. Związek Tyrolczyków odrestaurował jeden z budynku, w którym urządzono niewielkie muzeum poświęcone emigrantom. Przed muzeum znajduje się rzeźba Tyrolczyków.